Zápis do MŠ

Zápis na školní rok 2022/2023

Oficiální zápis probíhá v květnu daného školního roku na rok následující.

Zápis na nový školní rok 2022/2023 do nové česko – anglické mateřské školy Sunny Kids – Mateřská škola, s.r.o., která bude svou činností navazovat na Mateřskou školu Bambinárium od 1.9. 2022 proběhne ve středu, 11.května 2022 od 13.00 hod. do 17.00 hod. v budově Mateřské školy Bambinárium na adrese 17. listopadu 233/41, 251 01 Říčany.


Dítě je možné přihlásit k docházce do MŠ i mimo uvedený termín, kdykoliv v průběhu školního roku.

Vzhledem k situaci v ČR, způsobené COVIDEM-19 bude zápis probíhat elektronickou formou:

Stačí zaslat vyplněnou přihlášku na mail: [email protected]

Pokud budete chtít školku navštívit a prohlédnout si interiér je nutno domluvit schůzku na tel.: 775 665 090


Při zápisu na každý nový školní rok je potřeba:

1) uhradit registrační poplatek na daný školní rok, který činí 1.000,- Kč za každé dítě

2) uhradit kulturní příspěvek 1.200,- na 10 měsíců školního roku za jednu rodinu – případně jeho odpovídající část dle měsíce, ve kterém dítě nastoupí (počítáno 120,- Kč na každý měsíc)

Tyto poplatky se hradí hotově ve školce nejpozději v první den nástupu dítěte do školky.