Ceník platný od 1.9.2021

ceník je platný na školní rok 2021/2022

Docházka v týdnuŠkolné – jednorázová platba za celý školní rokŠkolné – jednorázová platba za pololetíŠkolné – měsíční platba
1x24000135004000
2x38000207504500
3x42000230005000
4x46000252505500
5x50000275006000

Stravné – děti od 2 let

docházka v týdnustravné v Kč
1x356
2x712
3x1157
4x1513
5x1869

Stravné – děti od 4 let

docházka v týdnustravné v Kč
1x440
2x880
3x1430
4x1870
5x2310

Nepravidelná docházka

docházkaškolné v Kč
1 hodina150

Další informace a podmínky

platné od 1. People could gamble on line through golden dragon. 9. 2021

 • provozní doba MŠ je každý pracovní den od pondělí do pátku, od 7:00 do 17:30 hodin
 • ceny školného (dle docházky dítěte do MŠ) jsou uvedeny v Kč
 • cena školného platí od září do června daného školního roku
 • pro období letních prázdnin je vytvořený speciální ceník
 • v ceně školného není zahrnuto stravné
 • školné je nevratné
 • ceny školného jsou stejné pro všechny děti MŠ (nerozlišujeme věk dětí ani oddělení, které dítě navštěvuje)
 • všechny tarify jsou pouze pro docházku celodenní, i když bude dítě navštěvovat MŠ jenom
  do 12:30 hodin (stravné je v těchto případech zohledněno)
 • školné je nutno platit měsíčně, nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce na účet MŠ
  nebo hotově
 • číslo účtu MŠ pro platbu školného a stravného: 4182938339/0800
 • pololetím se rozumí období září až leden a únor až červen
 • náhrady vznikají zákonnému zástupci za řádně omluvenou absenci (podrobnější podmínky v ceníku ke stažení)