Zápis do dětské skupinky

Do dětské skupiny můžete přihlásit dítě ve věku od 1 do 3 let a to kdykoliv v průběhu kalendářního roku.


K zápisu je nutné vyplnit a odevzdat následující formuláře a dokumenty:

0) manuál pro rodiče – jak správně vyplnit formuláře

1) přihláška

2) evidenční list a potvrzení od lékaře

3) smlouva

4) monitorovací list podpořené osoby

5) ceník

6) potvrzení podpořené osoby od zaměstnavatele

7) GDPR – souhlas s používáním osobních údajů obou zákonných zástupců dítěte

8) plán výchovy

9) provozní řád

10) čestné prohlášení COVID – 19